Viljakuivatus läheb kõigile korda, aga milline on selle tegelik omahind?

Põllumees on põline rikas, sest ta teab, kuhu raha kulub. Äri ei pea tagauksest kiiremini välja astuma, kui esiuksest siseneb. Äärmuslik sügis näitab Eesti põllumehele, kas kevadel tehtud otsused olid õiged. Vastupidi ka – uue aasta tulu sõltub eelmise kalendriaasta lõpuosa asjatundlikust valikust.

Umbusk ja teadmatus tõmbab investeeringule pidurit

Eesti kliimas on teraviljakuivati põllumehe hädavajalik tootmisvahend, kuid selle rajamiseks või uuendamiseks vajaliku investeeringu tegemine takerdub tihti erinevate kahtluste ja kõhkluste taha. „eesti tingimustes on tegelikult ideaalne viljakuivatite vajadus tuhatkond. Kui täna uuendatakse umbes 20 kompleksi aastas, siis on veel pikk maa minna, ” nendib agroekspert oü esindaja urmas nigula. „väga paljud eesti põllumehed ei oska öelda, palju kuivatamine üldse maksab. Aeg-ajalt kuuleb ka mõru mõttekäiku, et milleks omale kuivati, kui teenuse hind on sama mis kodus kuivatades, ” tõdeb agroekspert oü esindaja tanel raigla. „innovaatilistele lahendustele vastuvõtlik klient on optimistlikult tulevikku vaatav noor mees, kuid arvestatav osa eesti häid põllumehi on keskeas või üle selle. Nendega on tihti keeruline uutest investeeringutest rääkida. Nad on eluaeg teinud teatud asju omamoodi ning sellist usku naljalt ei kõiguta, ” ütleb raigla. Lihtsam tundub kohandada oma vajadusi allapoole, et see vastaks olemasolevatele võimalustele, kui kohandada oma sissetulekuid soovitud elatustaseme loomiseks ülespoole. Investeerimisriski liigselt pelgaval põllumehel jääb aga pikas perspektiivis kahjuks käegakatsutav tulu saamata. 

Täna on teraviljakuivatuses palju asju teisiti

Viljakuivatite tehnoloogiline areng on teinud võimalikuks korvata eesti põllumehele seda nii valusat konnasilma, milleks on hea personali puudus. Agroekspert oü mehed ise ütlevad näiteks oma tiimi kohta, et tugev meeskond on ettevõtmistes alati see, mis läbi paksu ja vedela lükkab. Tõsi – erinevad põllutööd saavadki kiiremini ringi peale, kui tegijaid on rohkem. Kuid viljakuivatus ei pea põllumehe elu raskemaks tegema ega olema see pidevalt veritsev lahtine kuluhaav. Põllumajandus on tänapäeval täppisteadus ja edu ei taga mitte ainult tahe, hoolivus ja pika kogemusega kinnistunud agronoomiateadmised, vaid ka teadlikud kulud ja parimad seadmed, mis eelviimast otseselt mõjutavad. Kui suur osa viljakuivatuskuludest tonni kohta on tööjõukulu ehk see, kui palju üks inimene jõuab vahetusega vilja kuivatada, siis moodne viljakuivati on võimas ja ökonoomne kompleks, mis tööjõukulu minimaalseks taandab. Lisaks võib kaasaegse teraviljakuivati juures kiita selle keskkonnasõbralikkust ning vähest hooldusvajadust. Agroekspert oü ehitab alates 2013. Aastast sellise automaatikaga kuivateid, millega saab hakkama üks operaator vahetuses. Seda ka kõige suuremates kuivatikompleksides. Kui vilja kogused on uue kuivatisüsteemiga väga suured – näiteks 600– 1000 tonni päevas –, siis on abimees operaatorile päevases vahetuses väga teretulnud. Kuid öösel, kui vilja juurde ei tooda, piisab ainult operaatorist. Vanades kuivatites on tavaline, et korraga on kuivatis n-ö vastuvõtumees ja kuivati operaator. Ja kui kuivati töötab ka veel vahetustega, siis töötab seal ööpäevas kokku neli inimest. Kui kuivatimehed suudavad neljakesi kambapeale ööpäevas kuivatada 20% niiskusega teravilja 100 tonni, siis agroekspert oü kõige lihtsama portsjonkuivatiga saab sellise kogusega hakkama üks mees ühe vahetusega. Kulu tööjõule on neli korda soodsam ja ühte inimest on lihtsam leida kui nelja.

Soov teha asju lihtsamalt ja tõhusamalt on väga inimlik – ka põllumees pole erand

Kui arvutada omahind (s. O tööjõu-, kütuse- ja elektrikulu) kogu koristusperioodi lõikes, siis öeldakse eestis tihti tonnikuluks 21–26 eurot/tonn. Samas suurusjärgus on ka kuivatusteenuse hind. Agroekspert oü rajatavate kuivatite superior tegelik kulu kuivatatava teravilja tonnile on tõestatult sellest kuni viis korda madalam kui kuivatitel, mis on ehitatud 10–15 aastat tagasi. Kaasaegset kuivatit on lihtne juhtida – programm on loogiline ja eestikeelne. Siiani on õnnestunud kõik erinevas eas kuivatioperaatorid välja koolitada. Tipptehnoloogilise viljakuivatiga saaks hakkama ka teismeline poiss – kui ta vaid tohiks. Tänapäevast kuivatit juhitakse arvuti teel ning sellel on palju eeliseid. Operaator saab erinevaid seadmeid lihtsasti jälgida, käivitada ja juhtida oma nutiseadmest seal, kus ta parasjagu ise asub – vajalik on vaid toimiv internetiühendus. Tehnilistes küsimustes saab kiiresti abi – operaator helistab, agroekspert oü spetsialist võtab kuivati pildi oma seadmes ette ja selgitab, mida edasi teha. Kuivati omanikul on näiteks võimalik kontrollida eemalt, kas ja kuidas parajasti töö kuivatis käib. Põllumees on põline rikas, sest ta teab, kuhu raha kulub. Äri ei pea tagauksest kiiremini välja astuma, kui esiuksest siseneb. Äärmuslik sügis näitab eesti põllumehele, kas kevadel tehtud otsused olid õiged. Vastupidi ka – uue aasta tulu sõltub eelmise kalendriaasta lõpuosa asjatundlikust valikust. Tekst: kadri hurt viljakuivatus läheb kõigile korda, aga milline on selle tegelik omahind?

Millest koosneb viljakuivatuse omahind?

Tööjõukulu kõrval on teine suur osa kuivatuse omahinnast kütusekulu. Agroekspert oü kuivatite superior kütusekulu on viimase paari aasta näitel keskmiselt 3,5–5 eurot tonni kohta. See saavutatakse kuivatis tänu õhu ühtlasele jaotusele. Superiorkuivatid viivad 125 °c juures teraviljast välja 5% niiskust tunnis. Sealjuures ei tõuse tera temperatuur tavaliselt üle 45 °c. On kliente, kes kuivatavad kogu vilja 125 °c-ga ja nisu on selle tulemusel 1. Kategooria toidu kvaliteediga! Rapsi kvaliteetne kuivatamine on võimalik ka 90–110 °c juures! Mida kõrgem on temperatuur, seda väiksem on kütusekulu tonni teravilja kohta. Siin tulevad tänaste lahenduste eelised hästi esile. Vilja peab saama kuivatikompleksides liigutada igal erineval teekonnal. Kui teravilja niiskus on üle 25%, siis kleepub vili tavaliselt vastuvõtupunkrisse kinni. Agroekspert oü lahendustes saab vilja punkrisse võtta läbi kuivati ja esimese ringiga kohe 5–10% niiskust eemaldada. Selline vili ei kleepu enam ning teist korda kuivatist läbi lastes on kuivatus ühtlasem ja operaatoril kindlasti lihtsam täpsemat tulemust saavutada. Ka väga märja vilja vastuvõtukiirus kuivatikompleksis ei kannata. Kolmas suur kulu kuivatamisel on alati elektrienergia, mille tõus eriti viimasel hooajal on eestis olnud väga suur. Siin tuleb eriti portsjonkuivati puhul kuivatusvõimsus hästi esile. Võrreldes täna enimkasutatavate portsjonkuivatitega, mille tavareegel on eemaldada 1% niiskust tunnis, eemaldab superior- kuivati niiskust 5% tunnis. Seega on Agroekspert oü portsjonkuivatites kuivatusaeg oluliselt kiirem ja kulu elektrienergiale oluliselt väiksem.

Nende arvutuste põhjal kuivatades näiteks 3000 tonni vilja kuivatab Superior kuivati kuni 60 000 eurot soodsamalt

Väärikas koostööpartner käeulatuses

Agroekspert OÜ rajatud viljakuivatite hind sõltub võimekusest ning nende võimekust saab ühtlasi maksimaalselt ära kasutada. Ettevõtte spetsialistide 20-aastast valdkonnakogemust on raske asendada. Tehtud tööd ja läbimõeldult rajatud kuivatikompleksid eesti erinevais paigus räägivad iseenda eest. Agroekspert oü meeskond tahab, suudab ja oskab oma klienti aidata ning töö ei lõppe müügiga. Saad asjatundlikku abi kõigis teraviljakuivatus- ja loomasöödatöötlustehnoloogiat puudutavates küsimustes!

TEKST: KADRI HURT